AWPG krijgt 3,5 miljoen subsidie

De AWPG Limburg, thema infectieziekten – onderdeel van CAPHRI researchlijn HISP en vakgroep sociale geneeskunde – heeft 3,5 miljoen (van totaal 8 miljoen) subsidie gekregen van het ministerie van VWS om in 2023-2024 samen met vier andere werkplaatsen de academisering van GGD’en te bevorderen in het kader van het VIP-traject (Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid bij GGD’en). Deze gelden voor de AWPG worden na deze twee jaar structureel om de wetenschappelijke kennisinfrastructuur infectieziektebestrijding te versterken. Prof. dr. Christian Hoebe, hoogleraar Sociale Geneeskunde en voorzitter van het consortium van 5 AWPG’en ziet dit als een geweldige kans voor doorontwikkeling en verbinding. “Dankzij dit geld kunnen professionals binnen GGD’en met wetenschappelijke interesse aan de slag met onderzoek onder goede begeleiding van experts van de academische werkplaatsen.”

In januari 2023 is het Consortium Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Infectieziekten (Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Maastricht), CAPI genoemd, van start gegaan om academisering bij de GGD’en te versterken. Focus is om alle GGD’en in Nederland de mogelijkheid te bieden om onderzoek op gebied van infectieziektebestrijding te doen. Hoebe: “Er zijn zowel een aantal fulltime promotietrajecten als een aantal éénjarige onderzoeksplekken bij AWPG’en beschikbaar. Ook in Maastricht zijn er dus plaatsen beschikbaar”. Verder richt CAPI zich onder andere op verkenning van samenwerking met andere organisaties en het ontwikkelen van een landelijk academiseringsplan.

Meer informatie: academischewerkplaats@ggdzl.nl