Contact: 0031 46 850 55 19 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Onderzoeksthema’s

Kennisvragen korte termijn

Kennisvragen korte termijn (maximaal 6 maanden) Einddatum Uitvoerder
Binnenmilieu en luchtwegklachten bij jonge kinderen in het LucKi geboortecohort 2014 Evelien Hendrix
Kwalitatieve studie naar ervaringen van cliënten met VEiP in opdracht van Stichting Zorgconsumenten Limburg en Huis voor de Zorg 2014 Alke Haarsma
Valincidenten onder 55-plussers in de gemeente Beek en de andere Westelijke Mijnstreek gemeenten
Prevalentie van valincidenten en preventieve maatregelen
2014 Rob Hamers
Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg. Onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele zorg en mantelzorg 2014 Anne Wüffel
Portagezond, Gezonde leefstijl en fitheid bij de brugklassers bevorderen 2014 Els van Wijk
Euthanasie in Zuid Limburg 2014 Susan Willems
Active living: leidt actief leven tot verbeterde schoolprestaties? 2014 Thom Vluggen
De geestelijke gezondheid van onze jeugd. Een onderzoek naar zelf ervaren problematiek en de vraag naar hulpverlening onder jongeren in Maastricht-Heuvelland. 2015 Karlijn Janssen
Eindevaluatie “Beweegmakelaar” in Vaals. wat zijn belemmerende factoren?  2015  Frank Thissen
Waar wonen de meest gelukkige ouderen in Limburg? 2015 Sonja Thissen
WAt zijn kenmerken van de meest gelukkige jongeren? 2015 Janou Munich
Onderzoek naar social media en internetgebruik bij jeugd in Zuid-Limburg: wat gebruiken jongeren, hoe worden social media en internet gebruikt, en wanneer en hoe vaak is er sprake van problematisch gebruik? 2015 Kim Paulussen
Wat is de invloed van een woonomgeving (wijkkenmerken) op risicogedrag bij jeugd? 2015 Karlijn Janssen
Evaluatie van vier jaar leefbaarheidsinterventies in de wijk Sanderbout: wat zijn de opbrengsten en welke lessen hebben we geleerd? 2015 Hannah Greijdanus
Cultuur en alcoholgebruik bij jeugd in de Euregio: in hoeverre verschillen Duitse en Nederlandse jongeren in hun drinkgedrag en welke rol spelen heersende normen en waarden in hun drinkgedrag? 2015 Ella Feldmann
In welke mate participeren kwetsbare ouderen in de maatschappij? 2015 Milou Dupuits
Met welke problemen kampen basisschoolleerlingen die gesignaleerd worden in een ZAT, welke zorg wordt gegeven en hoe lang duurt het zorgverleningstraject? 2015 Eva Takaria
Hoe ziet het eetpatroon er uit van kinderen die gaan deelnemen aan “De Gezonde Basisschool van de toekomst (MOVARE)”? 2015 Aukje Pijper
Wat is de invloed van zelfmanagementvaardigheden op het gebruik van mantelzorg en formele zorg (zoals huisarts, thuiszorg, ziekenhuis etc.)? 2015 Sophia van der Graaf
Wat is de invloed van zelfmanagementvaardigheden, leefstijl en het sociale netwerk op de gezondheid van ouderen in Limburg? 2015 Lisette van Genderen
Monitoring en evaluatie van JOGG 2015 Asha Verbraak
Onderzoek naar gezondheidsachterstanden in de Euregio 2016 Damon Willems
Cultuur en alcoholgebruik bij jeugd in de Euregio: in hoeverre verschillen Duitse en Nederlandse jongeren in hun drinkgedrag en welke rol spelen heersende normen en waarden in hun drinkgedrag? 2016 Ella Feldmann
Onderzoek naar gezondheidsachterstanden in de Euregio 2016 Laura Brondijk
Jongeren en eenzaamheid 2016 Lisette Bouw
Hoe houden we onze mantelzorgers op de been? 2016 Lotte Prevo
Wijkkenmerken en risicogedrag onder jongeren 2016 Marith Vos
Gehoorschade bij jongeren door te harde muziek 2016 Rieneke Dorgelo
Thema zelfredzaamheid 2016 Eugenie Thomassen

Kennisvragen middellange termijn

Kennisvragen middellange termijn (maximaal 2 jaar) Einddatum Uitvoerder
Goede voeding hoeft niet veel te kosten (2012-2014)
Voedingsvoorlichting voor smalle beurzen
2014 Kathelijne Bessems
Integraal gezondheidsbeleid
Consortium Intruments for Integrated action (i4i) (2012-2014)
 Integrale samenwerking in de publieke gezondheid: te complex om te onderzoeken of niet?
2014 Marleen Bekker
Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor eerstelijns-gezondheidscentra om ook buurtgericht te gaan werken (integrale wijkzorg)? (2013-2015) 2015 Karen Offermans

Kennisvragen lange termijn

Kennisvragen lange termijn (4 jaar of langer) Einddatum Uitvoerder
Digitale 360° visualisatie van het kind als basis voor een actieve dialoog met doelgroep, zorgketen en overheid (2012-2019) 2019 Miriam Weijers  
Monitor ontwikkeling kinderen, een kindvolgsysteem voor kinderen van 0-4 jaar (2007-2014) 2014 Bernice Doove
LucKI (LUChtwegklachten en atopische aandoeningen bij Kinderen (2009-2014) 2014 Dianne de Korte
Integrated Senior Services: naar een samenhangend implementatieplan (2010-2014) 2014 Nathalie Janssen
De Gezonde Basisschool van de Toekomst 2014-2020 Nina Bartelink, Elise Neubourg, Joachim Bervoets, Martien Coenjaerts, Renate Dietvorst, Marije Oosterhoff
CIAO – Consortium Integrale Aanpak Overgewicht
Design of CIAO, a research program to support
the development of an integrated approach to prevent overweight and obesity in the Netherlands
The Association Between the Physical Environment of Primary Schools and Active School Transport
2015 Anne-Marie Hendriks
Active Living: aanpassingen aan de fysieke omgeving van lagere scholen om actief transport te promoten (2011-2015)
The Association Between the Physical Environment of Primary Schools and Active School Transport
2015 Dave van Kann
Is het mogelijk om op basis van beschikbare databronnen de korte en lange termijn effecten te meten van integraal gezondheidsbeleid in achterstandsbuurten? (2011-2015)
Living Environment Matters: Relationships Between Neighborhood Characteristics and Health of the Residents in a Dutch Municipality
2015 Polina Putrik
Voortijdig schoolverlaten en de rol van de jeugdgezondheidszorg (2011-2015) 2015 Marie-Jose Theunissen
Voor Elkaar in Parkstad: samenwerking tussen organisaties om levensloopbestendige buurten voor ouderen te ontwikkelen (2012-2016) 2016 Susan van Hees

Naar effectiever gebruik van vragenlijsten in de JGZ en een betere voorspelling van psychosociale problemen onder jongeren

 2016 Huub Hoofs
Hoe kunnen schoolterreinen van voortgezet onderwijs rookvrij worden gemaakt? (2013-2017) 2017 Andrea Rozema
KEIGAAF 2020 Sacha Verjans-Janssen
Blauwe Wijk 2020 Sanne Grootjans

Kennisvragen Infectieziektenbestrijding

Kennisvragen Infectieziektenbestrijding Einddatum Uitvoerder
Innovatieve methoden voor een beter gebruik van de SOA-zorg: MSM 2014 Anne-Marie Niekamp
Q-koorts besmetting vanuit een geitenboerderij 2014 Volker Hackert
Herkennen van verborgen sleutelpopulaties in de soa-zorg: mannen die seks hebben met mannen voor geld 2014 Amanja Haasnoot
Infecties bij kinderen 2014 Volker Hackert
Soa-zorg voor allochtonen 2014 Laura Spauwen
Grensoverschrijdende zorg (Interreg 4) 2014 Henriette ter Waarbeek
Herkennen van verborgen sleutelposities in de soa-zorg: swingers 2015 Laura Spauwen
Innovatieve methoden voor een beter bereik van de infectieziekten zorg: e-health zorg voor Chlamydia bij jongeren (Safefriend) 2015 Kevin Theunissen
Knelpunten oplossen in de zorg voor Hepatitis B en Hepatitis C 2015 Christian Hoebe
Innovatieve methoden voor een beter bereik van de infectieziekten zorg: geografische hotspots in laag sociaaleconomische wijken 2015 Christian Hoebe
Herkennen van verborgen sleutelpopulaties in de soa zorg: mensen met Chlamydia 2015 Genevieve van Liere
Overige SOA (HOV, trichomonas, gonorroe) 2016 Fleur Koene
Innovatieve laboratoriumdiagnostiek voor Chlamydia trachomatis 2016 Laura van Dommelen
Innovatieve diagnostiek voor effectiviteit van behandeling en opsporen van resistente bacteriën 2016 Michiel Haeseker
Sociale context van infecties 2017 Stephanie Brinkhues
Back to Top