Contact: 0031 46 850 55 19 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Factsheets

Met het ‘Klein maar Fijn’ onderzoek speelt de Academische Werkplaats in Limburg in op de behoefte van gemeenten aan kortdurende onderzoeken. Vaak is een promotieonderzoek van vier jaar toch te lang voor de concrete beleidsuitvoering van gemeenten. Daarom zijn zogeheten ‘Klein maar Fijn’ onderzoeksopdrachten opgezet met een looptijd van 3 tot 6 maanden. Hiervoor kunnen gemeenten relevante vragen voorleggen aan de Academische Werkplaats van de GGD.

De GGD vertaalt de vraag vervolgens naar een concrete onderzoeksvraag die door studenten van de Universiteit Maastricht als stageopdracht kan worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om studenten geneeskunde of gezondheidswetenschappen die aan het eind van hun studie zitten en nog een stage moeten uitvoeren. De werkplaats selecteert de stagekandidaten. De stageopdrachten voor kortdurend onderzoek gaan pas van start als deze goed zijn afgestemd met de opdrachtgevers, de gemeenten in dit geval.

Tijdens de onderzoeksuitvoering houden studenten intensief contact met de gemeenten. Als de onderzoeken zijn afgerond, presenteren de studenten hun bevindingen aan de betrokken gemeenten. Ook zullen zij samen met de gemeenten nadenken over het toepassen van de onderzoeksresultaten in de beleidspraktijk. De opdracht wordt afgerond met een factsheet waarin de opzet, de methode, de resultaten en de aanbevelingen kort zijn samengevat.

De coördinator van het ‘Klein maar Fijn’ onderzoek is Suhreta Mujakovic.

“Overbelasting bij mantelzorgers. Een onderzoek naar de kenmerken en behoeften van mantelzorgers in Zuid-Limburg en de belasting die zij ervaren”.
Gelukkig en gezond van puber tot pensioen. Een onderzoek naar het geluksgevoel van jongeren en ouderen in Zuid-Limburg
Huisarts en Centrum voor Jeugd en Gezin: Samen sterk voor de jeugd. Samenwerking tussen eerstelijnszorg en (preventieve) jeugdzorg is van belang om opvoedproblemen tijdig te signaleren. Er vindt echter nog weinig samenwerking plaats tussen deze twee disciplines. In de volgende factsheet worden de resultaten beschreven van de evaluatiestudie naar pilots die deze samenwerking trachten te verbeteren.
Potentiële effectiviteit van leefstijlinterventie PortaGezond. Zijn er veranderingen in lichamelijke conditie en het gewicht van leerlingen Porta Mosana College Maastricht?
Jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg. Een onderzoek naar de gezondheidssituatie en het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg.
Jeugd, Alcohol en Omgeving. Stand van zaken in Zuid-Limburg. Trends in alcoholgebruik onder jongeren
RealFit: Dé interventie voor jongeren met overgewicht.Wat zijn de lange-termijn effecten van RealFit op de fysieke en mentale gezondheid?
De geestelijke gezondheid van onze jeugd. Een onderzoek naar zelf ervaren problematiek en de vraag naar hulpverlening onder jongeren in Maastricht-Heuvelland.
Gezondheidstoestand van ouder, broer of zus beïnvloedt risicogedrag van jonge adolescenten
Binnenmilieu en luchtwegklachten bij jonge kinderen in het LucKi geboortecohort

Met Taal Gezonder. Aandacht voor laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden in Zuid-Limburg
Armoede heeft vele gezichten gezichten en zorgt voor ongezondheid
Evaluatie “Beweegmakelaar” in Vaals. Werkwijze, praktijkervaringen en resultaten van de pilot Beweegmakelaar

Gelukkig en gezond van puber tot pensioen. Een onderzoek naar het geluksgevoel van jongeren en ouderen in Zuid-Limburg
Evaluatie “Beweegmakelaar” in Vaals. Werkwijze, praktijkervaringen en resultaten van de pilot Beweegmakelaar
Zorg voor ouderen in Nederland: “zij zorgen, of wij zorgen?” Wat zijn de wensen en verwachtingen van babyboomers over toekomstige ouderenzorg?
Valincidenten onder 55-plussers in de gemeente Beek en de andere Westelijke Mijnstreek gemeenten
Prevalentie van valincidenten en preventieve maatregelen

Binnenmilieu en luchtwegklachten bij jonge kinderen in het LucKi geboortecohort

 Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg. Onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele zorg en mantelzorg
Zorg voor ouderen in Nederland: “zij zorgen, of wij zorgen?” Wat zijn de wensen en verwachtingen van babyboomers over toekomstige ouderenzorg?

Opbrengst sociale interventies in Sanderbout. Evaluatie van vier jaar leefbaarheidsinterventies in de wijk Sanderbout: wat zijn de opbrengsten, en welke lessen hebben we geleerd?  

Back to Top